Helvetesild smittefare sex med eldre kvinner

Vi har middels tillit til resultatet trolig gir liten eller ingen forskjell i antall personer som legges inn på sykehus etter en alvorlig bivirkning. Vaksine kan gis både til de som har, eller ikke har hatt helvetesild tidligere. Vi har derfor ikke omtalt disse studiene. Forfatterne av Cochrane-oversikten utførte systematiske litteratursøk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2015. Vi har middels tillit til resultatet. Helvetesild er et smertefullt utslett som forårsakes av varicella zoster-viruset, det samme som gir vannkopper. Tre av studiene omhandlet resultater for en vaksine som ikke er tilgjengelig. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt. LES OGSÅ: Sosialantropologisk studie av revmatisk sengepost, dempet immunforsvar, herpes zoster-infeksjoner forekommer hyppigere hos personer med underliggende autoimmune sykdommer, antagelig på grunn av behandling som demper immunforsvaret.

Helvetesild smittefare sex med eldre kvinner -

Studiene ble utført i USA, Sveits, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Nederland, Sverige, England, Belgia og Canada. Særlig var dette tilfellet blant kvinner og eldre. I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. Resultatene viser at VZV-vaksine gitt til personer over 60 år: trolig fører til færre tilfeller av helvetesild. Et nedsatt immunforsvar er trolig hovedårsaken til dette. Vi har middels tillit til resultatet trolig gir liten eller ingen forskjell i dødelighet. Vaksine, vaksiner er utviklet for å forebygge sykelighet, komplikasjoner og dødsfall som følge av sykdom forårsaket av virus.

Helvetesild smittefare sex med eldre kvinner -

Smertestillende medikamenter kan brukes i behandlingen, men vaksine er også tilgjengelig. Forskerne mener derfor at kvinner og eldre personer med radiografisk aksial spondyloartritt er målgruppene som bør prioriteres i forhold til helvetesildvaksinasjon. Det er uklart hvordan vaksinering av eldre praktiseres, men det er antakelig ikke en omfattende bruk av denne vaksinen i Norge. LES OGSÅ: Økt risiko for selskading blant AS- og RA-pasienter. Tidligere var det estimert at tre per 1000 eldre får helvetesild, mens nyere tall viser at det kan være så mange som fem per 1000 eldre som årlig får helvetesild. Etter en infeksjon med varicella zoster-viruset trekker viruset seg tilbake og blir værende i nervecellene. Varicella-zoster-virus tilhører herpesvirusfamilien og forårsaker vannkopper ( varicella ) ved primærinfeksjon og helvetesild ( herpes zoster ) ved reaktivering av latent infeksjon. FÅ MER kunnskap MED spondylitten! Hos noen kan viruset spre seg ut langs nerven igjen og gi utslett i huden. Heiseldal og Trine Dahl-Johansen. Hele oversikten i Cochrane Library. Tekst: Ole Kristian. Helvetesild skyldes at vannkoppeviruset reaktiveres. I motsetning til vannkoppeviruset som oftest rammer barn, er det særlig eldre som har økt risiko for å rammes av helvetesild. Dersom du får helvetesild i ansiktsregionen må du kontakte legen snarest, på grunn av fare for påvirkning av synet.

Facebook twitter google_plus reddit pinterest linkedin mail

2 tanker om “Helvetesild smittefare sex med eldre kvinner

Legg igjen en Kommentar